ASOCIATIA ,,GRUP DE ACTIUNE LOCALA BUCURESTI SECTOR 2"


Asociația Grupul de Acțiune Locală Bucuresti Sector 2 s-a constituit ca parteneriat public-privat în 2017, intre Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, Asociația C4C - Communication for Community, și S.C. ACZ Consulting S.R.L., Fundatia ESTUAR Bucuresti, Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri, VMB Partners S.A., Asociatia Forisorul de Foc=Voluntariat si Parteneriat pentru Viata, Asociatia Florarilor si a Meseriilor Traditionale, Fudnatia "Corpul Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune Europene", Asociatia pentru Dezvoltare Profesionala, Toza Mihaela, Chirata Todi, Simion Nicu, Chiriac Alecu, Tanase Sorin, membrii fondatori dispunând de resurse umane, logistice și expertiză pentru realizarea unei Strategii de Dezvoltare Locală.

G.A.L. Bucuresti Sector 2 are ca scop realizarea si mentinerea dezvoltarii sustenabile a Sectorului 2 din Municipiul Bucuresti, din punct de vedere economic, demografic, educational, cultural si al mediului, printr-o viziune startegica de dezvoltare holistica, orientata pe proiect, elaborata si implementata local, cu respectarea actelor normative in vigoare incidente.

Aderarea la G.A.L. Bucuresti Sector 2 este posibila prin formularea unei cereri scrise a persoanelor fizize/juridice interesate, si acceptarea de catre AGA, pe baza considerentelor privind expertiza și experiența în domeniile în care își desfășoară activitatea si pot contribui la buna implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală.

Asociația Grupul de Acțiune Locală Bucuresti Sector 2 isi desfasoara activitatea in baza prevederilor Statutului si a unui Regulament de Organizare si Functionare aprobat prin Hotarare AGA. Organele de conducere sunt Adunarea Generala a Asociatilor si Consiliul Director. Forul decizional privind proiectele selectate pentru finantare prin intermediul Strategiei de dezvoltare locala este Comitetul de Selectie.

FIŞIERE ATAŞATE


 ZUM Baicului-Pantelimon-Plumbuita 
Adrian DINCA
Presedinte
GAL Bucuresti Sector 2


E-mail: gal.sector2@gmail.com